Rozvoj řeči u dětí v mateřské škole

Systém metodické podpory při realizaci logopedické prevence v mateřské škole

Lektorka: Mgr. Lucie Pavlicová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OPJAK) v prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: logopedie a primární logopedická prevence

O čem program je?


Zněla vaše odpověď na většinu otázek „ANO“? Věříme, že právě vám může náš program pomoci.


Praxe ukázala, že je nesmírně důležité se rozvoji řečových dovedností v mateřské škole intenzivně věnovat. Cílené propojení činností logopedické prevence s běžnými činnostmi v mateřské škole je účinným a efektivním nástrojem prevence vzniku vad řeči, ale i pomocníkem při reedukaci vad řeči. Vydejme se společně na efektivní cestu k rozvoji komunikačních schopností dětí… A nejen to! 

Pro koho je program určen?

Program je určen všem, komu je problematika rozvoje řečových dovedností u dětí předškolního věku blízká.

Osloví zejména pedagogy MŠ, vedoucí logopedických kroužků, logopedické preventisty či začínající logopedy.

Přínosný bude jak pro pedagogy, kteří doposud neprošli žádným kurzem zaměřeným na logopedickou prevenci, tak i pro absolventy kurzů logopedické prevence apod.

Vzhledem ke konceptu a obsahu programu je vhodné, aby se kurzu zúčastnili oba pedagogové působící v jedné třídě MŠ. 


Co v průběhu programu získáte?

V úvodních setkáních vám budou poutavou formou předneseny informace o vývoji řeči v souvislostech (v kontextu celkového psychomotorického vývoje a vývoje dílčích funkcí).

Získáte podrobný popis jednotlivých oblastí podílejících se na vývoji řeči, díky čemuž se je naučíte efektivně rozvíjet během běžných činností v MŠ.

Dozvíte se o základních milnících ve vývoji řeči, což vám pomůže včas děti nasměrovat k odborníkovi. 

Rovněž se seznámíte s plánem logopedické péče na celý školní rok, díky kterému se vám bude dařit efektivně zapojovat jednotlivé činnosti k rozvoji řečových schopností do běžných činností MŠ. 

Naučíte se pracovat se slovní zásobou v rámci jednotlivých témat takovým způsobem, abyste dětem pomohli efektivně si osvojit slovní zásobu a fixovat správnou výslovnost odpovídající věku a úrovni dítěte. Díky tomuto specifickému způsobu předávání informací a učení dovedností si děti snáze osvojí i související vědomosti. 

Během dalších setkání, která budou zaměřena převážně prakticky, budou kompletně rozebraná, vypracovaná a prezentována 4 témata, která se během školního roku objevují ve vzdělávacích plánech. Na konkrétních tématech vám bude ilustrováno, jakým způsobem lze zapojit jednotlivé činnosti podporující správný vývoj řeči do běžných činností mateřské školy. 

Zpracovaná témata: 


Co vše je součástí programu?

HARMONOGRAM PROGRAMU

Proč absolvovat program pod vedením Mgr. Lucie Pavlicové?


Připojte se do jedinečného programu, kterým vás po celý rok bude provázet erudovaný logoped a lektor.


Cena:

5 930 Kč 


Uvedená cena je za osobu a je včetně DPH. 

Uvedená cena je za celý školní rok, tj. za celý program. 

Počet míst je omezen!

A jak hodnotí vzdělávací aktivity Mgr. Lucie Pavlicové pedagogové MŠ?


„Logopedické webináře s paní Pavlicovou – SKVĚLÁ VOLBA! Jsem nadšená! To by mělo být povinné pro všechny učitelky MŠ i pro elementaristky. Vhodně doplňující videa, myslím, že i při krásném počasí to nebyla ztráta času, ale veliký odborný přínos  pro ty, které tomu věnovaly čas. Mnohokrát děkuji za nabídku zúčastnit se webinářů. Dík i paní Pavlicové.“ 

PaedDr. Jarmila xxx


„Přínosem mi byla spousta námětů a ukázek, jak s dětmi pracovat, jak je to s výslovností, jak funguje jazyk, jak propojovat všechny oblasti, praktické tipy na práci s dětmi a pomůckami.“ 

Šárka


„Velmi oceňuji odbornost lektorky a líbí se mi, že jsou opravdu každé probrané oblasti proloženy náměty na aktivity a obohaceny videoukázkami.“ 

Petra


„Webináře předčily mé očekávání. Naprosto. Velmi profesionální, opravdu hodně užitečných informací.“ 

Simona


„Moc děkuji, bylo to skvělé. Určitě pro nás učitelky velmi přínosné. Děkuji a těším se na další spolupráci. Výborné jsou praktické ukázky. Děkuji.“ 

Nela