EDASTIM


Edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová

Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků; pedagogická diagnostika; individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka   


Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům (učitele mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť).  

Popis: 

Program navazuje a rozvíjí Edukativně stimulační skupiny, které vznikly na začátku 90. let na sídlištní škole z potřeby vyrovnat vývojové nerovnoměrnosti, zvýšit úroveň školní připravenosti dětí a poskytnout rodině komplexní služby zahrnující pedagogickou intervenci.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 3 330 Kč

Upozorňujeme: 

Platbu je nutné uhradit 14 dní před konáním kurzu, aby účastník mohl obdržet materiály poštou. 

Z kurzu není možné se odhlásit, či změnit termín. Možná je pouze změna účastníka.


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny předem obdržíte informace ke konání. 

DIAGNOSTIKA


Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku
Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: pedagogická diagnostika.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 2 965 Kč

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Každý den je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny předem obdržíte informace ke konání. 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST


Rozvoj řeči, fonologického uvědomování

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: čtenářská pre/gramotnost.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 755 Kč

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 9.15 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny předem obdržíte informace ke konání. 

MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST


Rozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ dítěte

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: matematická pre/gramotnost.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Anotaci kurzu najdete zde


Cena za webinář: 1 755 Kč

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny předem obdržíte informace ke konání. 

ŠKOLNÍ ZRALOST 


Školní zralost a zápis do školy

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: pedagogická diagnostika.


Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).


Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 755 Kč

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:

(pokud máte o kurz zájem, napište na klokanovykurzy@luzanky.cz)


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny předem obdržíte informace ke konání. 

GRAFOMOTORIKA 


Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Upozorňujeme: Nelze uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK).


Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).


Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 755 Kč

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:

(pokud máte o kurz zájem, napište na klokanovykurzy@luzanky.cz)


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny předem obdržíte informace ke konání. 

RIZIKA ŠKOLNÍHO NEÚSPĚCHU


Co by měl učitel mateřské školy vědět o riziku školního neúspěchu v oblasti čtení, psaní, počítání, včetně specifických poruch učení

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, témata: individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka; inkluze.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

 

Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za webinář: 1 755 Kč

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:

(pokud máte o kurz zájem, napište na klokanovykurzy@luzanky.cz)


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář/webinář s názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny předem obdržíte informace ke konání.

SPOLUPRÁCE S RODIČI


Spolupráce a komunikace s rodiči na poli rozvoje dítěte

Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová


Kurz je možné uplatnit v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) v prostřednictvím Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ i ZŠ, téma: spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků.


Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.


Anotaci kurzu najdete zde.


Cena za seminář: 2 360

(z uvedené ceny se odvádí DPH 21%)


Termíny a místa konání:

(pokud máte o kurz zájem, napište na klokanovykurzy@luzanky.cz)


Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminářs názornými ukázkami.


Přihlášení a prezence: od 7.45 hodin

Kurz je rozdělen do 4 bloků:

I. blok 8:00 - 9:30

II. blok 10:00 - 11:30

III. blok 12:00 - 13:30

IV. blok 14:00 - 15:30

Nejpozději dva dny předem obdržíte informace ke konání.