Jsme realizační tým, který pracuje pro Středisko volného času Lužánky Brno. 

Více o našich lidech najdete v kontaktech


A jak vzniklo spojení střediska volného času a mateřských škol, nabídka pomůcek a aktivit v oblasti předškolního vzdělávání, síť Klokanovy školky? 

Příběh

Za vznikem Klokanova kufru a Klokanových kapes stojí dvě zkušené odbornice Pedagogicko-psychologické poradny Brno, speciální pedagožka Mgr. Jiřina Bednářová a psycholožka PhDr. Vlasta Šmardová. Ty si v průběhu své praxe vytvořily vlastní nástroj, který posuzuje, co dítě skutečně umí a zvládá, definuje jeho problematické stránky, kterým je třeba se dále věnovat, a ukazuje cestu, kudy je s ním zapotřebí pracovat.


Autorky začaly v roce 1996 tento systém, diagnosticky otevřený a umožňující intervenci, prezentovat v kurzu „Diagnostika dítěte předškolního věku”, kterým prošly již tisíce pedagogů. V roce 2007 pak svou metodiku publikovaly ve stejnojmenné knize, která dodnes patří mezi bestsellery a je základní výukovou literaturou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Knihu vydává nakladatelství Edika ze skupiny Albatros.


V roce 2012 se tématu začala prakticky věnovat Mgr. Kateřina Krajná a díky ní i Lužánky - středisko volného času Brno. Z praktické potřeby a za spolupráce a podpory dalších vznikl Klokanův kufr. Ten představuje vhodnou praktickou aplikaci knihy převedením do dřevěných a tištěných prvků a zrcadlí skutečné a časté potřeby dětí. Pomůcky doprovázejí působivé ilustrace Richarda Šmardy, který je mimo jiné autorem ilustrací desítek dětských knih a svou práci představil na mnoha kolektivních i samostatných výstavách v tuzemsku a zahraničí.


Pomůcka se v průběhu let vyvíjela a vylepšovala. Pilotní sada byla úspěšně ověřena 32 mateřskými školkami, z čehož vzešly některé úpravy a rozšíření. Autorky proti knize přidaly zjednodušené i náročnější úkoly, mnohé obrázky získaly nový kabát. Úspěšná spolupráce pokračovala dalším projektem a v roce 2015 vznikla navazující pomůcka Klokanovy kapsy.


Z Klokanova kufru a kapes se staly pomůcky, bez nichž si dnes desítky mateřských škol, odborníků ani rodičů neumí metodickou práci s dětmi představit.

Projekty


Tématice předškolního vzdělávání byly věnovány již tři projekty z evropských fondů: 


Klokanův kufr, komplexní metodika pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním věku

Skládám, tvořím, myslím

Klokanovy školky

Klokanovy školky


První myšlenka se objevila již na základě úspěchu projektu Klokanův kufr a pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy - s cílem sdružovat školky, které pracují podle principu Diagnostiky Jiřiny Bednářové a Vlasty Šmardové. 

Konkrétní podobu pak nápad dostal v průběhu úspěšného projektu Klokanovy školky, který Lužánky realizovaly v letech 2017 až 2020. 

Díky němu se vytvořila síť spolupracujících mateřských škol, tzv. Center kolegiální podpory v celé ČR. 

Po ukončení projektu jsme se rozhodli myšlenku "Klokanových školek" zachovat, rozšířit a nabídnout dalším...

Navazující aktivity probíhají v duchu dvou hlavních myšlenek:Aktivity, které realizujeme