V rámci činnosti na projektu "Klokanovy školky" se očekával vznik a ověření souborů pracovních listů, které by doplňovaly metodické pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy a dále využily shromážděné náměty k činnosti od MŠ, z výměny zkušeností a příkladů dobré praxe.


Systém pracovních listů je zaměřen na rozvoj oblastí čtenářské a matem. pregramotnosti (rozvoj řeči, fonologického uvědomování, zrakové analýzy, syntézy, diferenciace, prostorové orientace, základních matematických představ, grafomotoriky).


Snahou bylo, aby byl soubor metodikou provázející jednotlivými oblastmi a aby umožnil pedagogům třídění materiálů (uvědomování si posloupnosti podnětů i šíři rozvíjených rovin), které mají běžně k dispozici.

Pracovní listy

Volně ke stažení (ve formátu PDF)

Sledujte: