Vytvořili jsme aplikaci Klokanův kufr, která slouží pro záznam a vyhodnocování diagnostiky dětí předškolního věku. 

Aplikace je dostupná na Google Play i na App Store

Budeme rádi, pokud si naši aplikaci stáhhnete a vyzkoušíte si ji. Využijte k tomu přihlášení do demoverze. 

Máte zájem o plnou verzi aplikace? Kontaktujte nás. 

Klokanova apka - videonávod

Kde se vzala aplikace Klokanův kufr? 

Na začátku byl inovativní a efektivní přístup, jak jednoduše definovat schopnosti předškoláků. Vznikla kniha a stejnojmenný kurz  “Diagnostika dítěte předškolního věku”, který pod vedením odbornic Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové absolvovaly tisíce pedagogů. Z bestselleru vzešel přehledný soubor Klokanův kufr, na kterém se podílelo Středisko volného času Lužánky v čele s Kateřinou Krajnou. 

Díky komplexnímu pojetí pomáhá odhalit, co děti umí a jak je podpořit v jejich dalším vývoji. Následovalo vytvoření intervenčního nástroje Klokanovy kapsy, které hravým způsobem rozvíjí několik oblastí důležitých před nástupem do školy. 

Zbývalo vytvořit digitální podobu zaznamenávání dat k dětem tak, abychom pedagogům co nejvíce jejich práci při diagnostice zjednodušili. 


K čemu aplikace slouží?

Aplikace je využitelná k zaznamenávání a vyhodnocování vývojových škál Klokanova kufru i Diagnostiky dítěte předškolního věku. 

Umožňuje snadnou orientaci v úrovni vývoje ve všech oblastech u jednotlivých dětí, jejich skupin nebo celé třídy. 

Záměrem je získání kvalitních, konkrétních přehledů a informací sloužících jako podklad pro plánování vzdělávací nabídky pro konkrétní dítě, případně celou skupinu.


Pro které děti je aplikace určena?


Jaká je cena? 

Cena je stanovena podle počtu dětí, které do aplikace za mateřskou školu zapíšete. 

Cena za dítě je 5 Kč/měsíc. 

K tomu je připočtena 100 Kč/měsíc za administraci. 

Ceny jsou bez DPH.

Pokud například zadáte do systému 100 dětí, měsíčně vás to vyjde na 600 Kč + DPH. Cena se pak bude odvíjet od reálného stavu zadaných dětí. Můžete si je jakkoliv mazat, přidávat apod. 

Každý měsíc se mateřské škole vygeneruje faktura, která bude mít 14 denní splatnost. 

Po přihlášení do plné verze aplikace získáváte dvouměsíční využívání zdarma. 


Aplikaci je možné hradit prostřednictvím Šablon pro MŠ a ZŠ I (OP JAK) v rámci následujících aktivit: 

Aplikace nemusí být nezbytně nutně využita v samotné aktivitě. Důležité je, že aplikace souvisí s celkovým zaměřením projektu, o který škola v rámci Šablon zažádala. 


Před přihlášením do plné verze je nutné s námi podepsat Smlouvu o užívání aplikace Klokanův kufr prostřednictvím datové schránky, která obsahuje veškeré podmínky užívání. 


Chcete vědět více? Pište na klokanovaapka@luzanky.cz