Za vznikem Klokanova kufru a Klokanových kapes stojí dvě zkušené odbornice Pedagogicko-psychologické poradny Brno, speciální pedagožka Mgr. Jiřina Bednářová a psycholožka PhDr. Vlasta Šmardová. Ty si v průběhu své praxe vytvořily vlastní nástroj, který posuzuje, co dítě skutečně umí a zvládá, definuje jeho problematické stránky, kterým je třeba se dále věnovat, a ukazuje cestu, kudy je s ním zapotřebí pracovat.


Autorky začaly v roce 1996 tento systém, diagnosticky otevřený a umožňující intervenci, prezentovat v kurzu „Diagnostika dítěte předškolního věku”, kterým prošly již tisíce pedagogů. V roce 2007 pak svou metodiku publikovaly ve stejnojmenné knize, která dodnes patří mezi bestsellery a je základní výukovou literaturou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Knihu vydává nakladatelství Edika ze skupiny Albatros.


V roce 2012 se tématu začala prakticky věnovat Mgr. Kateřina Krajná a díky ní i Lužánky - středisko volného času Brno. Z praktické potřeby a za spolupráce a podpory dalších vznikl Klokanův kufr. Ten představuje vhodnou aplikaci knihy a zrcadlí skutečné a časté potřeby dětí. Pomůcky doprovázejí působivé ilustrace Richarda Šmardy, který je mimo jiné autorem ilustrací desítek dětských knih a svou práci představil na mnoha kolektivních i samostatných výstavách v tuzemsku a zahraničí.


Pomůcka se v průběhu let vyvíjela a vylepšovala. Pilotní sada byla úspěšně ověřena 32 mateřskými školkami, z čehož vzešly některé úpravy a rozšíření. Autorky proti knize přidaly zjednodušené i náročnější úkoly, mnohé obrázky získaly nový kabát. Úspěšná spolupráce pokračovala dalším projektem a v roce 2015 vznikla navazující pomůcka Klokanovy kapsy.


Z Klokanova kufru a kapes se staly pomůcky, bez nichž si dnes desítky mateřských škol, odborníků ani rodičů neumí metodickou práci s dětmi představit.