Metodika

Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení.

Pomůcka je praktickou aplikací knihy Diagnostika dítěte předškolního věku renomovaných autorek Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové.


Obsah

Obsah kufru je rozdělen do 10 tematických oblastí vývoje dítěte:


 • zrakové vnímání a paměť

 • motorika, grafomotorika, kresba

 • sluchové vnímání a paměť

 • řeč

 • základní matematické představy

 • orientace v čase

 • orientace v prostoru

 • sebeobsluha a samostatnost

 • hra

 • sociální chování

Kufr má podobu dřevěné skříňky na kolečkách. Součástí jsou tři barevné boxy, kde najdete diagnostické karty, pracovní skládačky, vkládačky, motorické pomůcky a další. Zadání jednotlivých úkolů na kartách je jednoduché a srozumitelné. Pomůcky jsou pak doplněny originální a na první pohled odpovídající ilustrací. Líbí se dětem a vyhovují pedagogům.


V kufru nechybí ani kniha „Diagnostika dítěte předškolního věku” s podrobnými popisy jednotlivých oblastí vývoje a náměty na další rozvoj dítěte. Součástí je také 10 záznamových archů pro diagnostiku a hodnocení schopností.


Pro koho


Cílem pomůcky je pomoci konkrétnímu dítěti, úkoly proto mají 3 varianty - základní, jednodušší a náročnější úroveň.

Klokanův kufr je díky tomu určen pro:


 • všechny děti předškolního věku

 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami


Protože je pomůcka dynamickým systémem metodiky, diagnostiky a intervence, je vhodná především


 • pro odborné pracovníky a pedagogy

 • mateřské školy

 • psychologické poradny

 • logopedická pracoviště

 • speciální školy


Pro samostatnou práci rodičů s dětmi doporučujeme spíše Klokanovy kapsy, které jsou přizpůsobeny k rozvíjení schopností a dovedností dětí v domácím prostředí.

Kvalita materiálů


Zpracování materiálů vyhovuje všem normám pro děti od 3 let. Klokanův kufr je vyráběn a kompletován v České republice.

Podrobnější informace o pomůcce, technické parametry i návod, jak s kufrem a záznamy pracovat, najdete v sekci ke stažení. Jak Klokanův kufr vypadá, se můžete podívat také ve fotogalerii níže.

Uživatelská příručka


Základní metodickou pomůckou a východiskem pro užívání Klokanova kufru je publikace: BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Albatros Media, Edika 2015 (dále jen Diagnostika).

Publikace je přiložena v každém Klokanově kufru. Před zahájením práce s Klokanovým kufrem doporučujeme tuto publikaci dobře prostudovat.


Uživatelská příručka ke stažení.


Klokanův kufr - práce s dětmi

Klokanův kufr - přehled obsahu